Linksherzkatheter-Messplatz (LHKM)

Neubau

Projekt: Linksherzkatheter-Messplatz (LHKM)
Bauherr: Sana Kliniken AG
Bauort: Cham